Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy dwóch obrazach z naszego kościoła: "Zwiastowanie" – z prezbiterium –  i "Ostatnia Wieczerza" – z ołtarza głównego.
Oto wyrywkowa dokumentacja fotograficzna ukazująca poziom zniszczeń.
Po zakończeniu konserwacji obrazy powrócą do naszej świątyni w czerwcu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie pn. Renowacja zabytkowych obrazów 
Numer umowy: 00054-6935-UM1410071/16
JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 jest opracowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnegow
ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnych
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi