Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła
ul. Kościelna 6, 14-240 Susz

tel. 5'3'2''4'8'6''1'2'2

Numer rachunku: 82 8320 0005 0000 4588 2000 0010

 blankiet_darowizna.pdf

 

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
wtorek i czwartek: 15:30 - 16:30 

 

Intencje Mszy św. można zgłaszać codziennie po każdej Mszy św.

 

W kancelarii parafialnej przyjmowane są zgłoszenia w celu przyjęcia sakramentów, wystawiane są zaświadczenia potwierdzające: 

  • przyjęte sakramenty - świadectwo: chrztu, bierzmowania, ślubu
  • przynależność do Wspólnoty Kościoła katolickiego i inne...

 

Zasady obowiązujące przy zgłaszaniu sakramentów:

Proboszcz może udzielać sakramentów: chrztu, I spowiedzi św. i I Komunii św., prowadzić pogrzeby  oraz dopuszczać do bierzmowania i małżeństwa tylko swoich parafian, natomiast członkowi innej parafii może udzielić tych posług wyłącznie na podstawie pisemnej zgody proboszcza parafii, na terenie której mieszka kandydat.

 

Potrzebne dokumenty:

Sakramentu chrztu św.  udzielamy w Wigilię Paschalną oraz w niedziele poza okresem Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 11.00.

Chrzest - należy zgłosić na jeden miesiąc przed planowanym terminem i dostarczyć:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane rodziców (rok urodzenia, adres, data zawarcia ślubu kościelnego)
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres). Chrzestnym może zostać: katolik, ukończone 16 lat, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od kar kanonicznych (KPK kan. 874, §1). Chrzestny pochodzący spoza parafii zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

 

Małżeństwo - Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, umawiają termin kolejnego spotkania, na które przynoszą następujące dokumenty

  • aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu bierzmowania, wystawione z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed dniem ślubu
  • dowody osobiste
  • ew. dokument potwierdzający odbycie bezpośredniej katechizacji przedmałżeńskiej (10 spotkań) oraz 3 spotkań z doradcą życia rodzinnego (jeśli tych spotkań nie było, odbędą się w trakcie 6 miesięcznego przygotowania do ślubu)
  • ostatnie posiadane świadectwo z oceną z religii

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
Diecezji Elbląskiej 
na rok 2024