TRIDUUM SACRUM
05 kwietnia 2007 r.
- Wielki Czwartek

O godz. 17 00 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez trzech kapłanów posługujących w tutejszej parafii: ks. proboszcza Jerzego Karwata, ks. wikariusza Waldemara Prange i ks. seniora Zbigniewa Nowaka. Msza ta była dziękczynieniem za ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.

Do godz. 22 00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Dodać należy, że ciemnica została w tym roku przygotowana w kaplicy św. Antoniego.06 kwietnia 2007 r.
- Wielki Piątek
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy rozpoczęła się o godz. 8 00.
O godz. 15 00 w godzinie śmierci Pana Jezusa została odśpiewana Koronka rozpoczynająca Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
O godz. 17 00 rozpoczęła się Liturgia wielkopiątkowa. Podczas której opis Męki i Śmierci Pana Jezusa został odśpiewany przez: ks. proboszcza Jerzego Karwata, ks. wikariusza Waldemara Prange, Pana katechetę Jacka Włodarskiego, zespół Genezaret i Panią organistkę Annę Łukaszów. ( Ponieważ słowa i zdjęcia nie są w stanie wyrazić przebiegu i piękna tej uroczystości została ona utrwalona na płycie DVD, która jest w załączeniu).
Po zakończeniu Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Czuwanie trwało do godz. 22 00. Wartę przy grobie, jak co roku, pełnili strażacy suskiej OSP.
O godz. 21 00 zostały odśpiewane Gorzkie Żale.07 kwietnia 2006 r.
- Wielka Sobota
Od godz. 8 00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
W godz. od 10 00 do 14 00 co pół godziny kapłani święcili pokarmy. W tym czasie była też możliwość adoracji krzyża.
Obok stołów, na których święcono pokarmy został ustawiony kosz, do którego wierni wkładali produkty żywnościowe przeznaczone dla ludzi ubogich. O godz. 14 00 członkowie komisji charytatywnej rozdzielili produkty i z pomocą ministrantów roznieśli potrzebującym.
O godz. 15 00 została odśpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia.
O godz. 17 00 podczas Liturgii Światła i Wody. Odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Liturgię uświetniał przepiękny śpiew kapłanów: ks. proboszcza Jerzego Karwata i ks. wikariusza Waldemara Prange.
Adoracja została zakończona o godz. 22 00.