Powitanie nowego proboszcza


04 marca 2007 r. o godz. 11 00 podczas uroczystej Mszy świętej ks. kanonik Mieczysław Adamczyk dokonał uroczystego wprowadzenia ks. mgr Jerzego Karwata na urząd proboszcza parafii św. Antoniego Padewskiego w Suszu.
Mszę św. odprawiał i homilię wygłosił ks. Jerzy Karwat.
Parafianie powitali nowego proboszcza oklaskami.