Pielgrzymka do Łagiewnik
11 kwietnia 2007 r.


O godz. 5 00 sprzed kościoła św. Antoniego w Suszu wyjechało 33 pielgrzymów i dwóch kapłanów - proboszcz par. św. Antoniego Jerzy Karwat i proboszcz par. św. Rozalii Mieczysław Adamczyk. Głównym celem pielgrzymki był udział w uroczystości dziękczynienia przedstawicieli diecezji elbląskiej za dar nawiedzenia rodzin przez kopie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Pierwszą miejscowością, zwiedzaną przez pielgrzymów był Licheń. Siostra zakonna z bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus oprowadziła pielgrzymów po starszej części sanktuarium, opowiedziała historię i ciekawostki dotyczące licheńskich świątyń. Ogromne wrażenie zrobił krzyż, do którego podczas wojny strzelała Niemka Berta. Bazylika licheńska poraża wielkością i przepychem dekoracji. Tutaj o godz. 12 00 pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św., którą m.in. koncelebrowali suscy Kapłani.Następną miejscowością na trasie pielgrzymki był Kalisz. Tutaj nawiedziliśmy Sanktuarium św. Józefa.Przed godz. 20 00 autokar dojechał do Częstochowy. Miejscem noclegu był Dom Pielgrzyma. Na godz. 21 00 wszyscy poszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, żeby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim.12 kwietnia 2007 r.


O godz. 6 00 pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. odprawianej, z udziałem naszych Kapłanów, w Kaplicy Cudownego Obrazu.

O godz. 7 00 zjedliśmy śniadanie w barze przy Domu Pielgrzyma i bezpośrednio po tym wyruszyliśmy do Wadowic.

W Wadowicach pielgrzymi modlili się w Bazylice, w której został ochrzczony i służył jako ministrant Karol Wojtyła. Następnie zwiedzili Dom Papieski -miejsce gdzie urodził się i spędził dzieciństwo przyszły Papież. Nie było chyba takiej osoby, która nie uległaby pokusie słynnych wadowickich kremówek.Następną miejscowością na pielgrzymim szlaku była Kalwaria Zebrzydowska. Po modlitwie przed cudownym wizerunkiem Pani Kalwaryjskiej i zwiedzeniu Sanktuarium pielgrzymi wraz z bratem zakonnym udali się do Grobu Jezusa, żeby chociaż w niewielkiej części, poznać Golgotę kalwaryjską.Po przyjeździe do Krakowa - Łagiewnik zatrzymaliśmy się w pensjonacie w pobliżu Sanktuarium.

Ks. dziekan Jerzy Karwat zrobił wszystkim niespodziankę i zaproponował zwiedzanie Krakowa. Podjechaliśmy autokarem, który zatrzymał się w pobliżu Wawelu. Pielgrzymi podziwiali Kaplicę Zygmuntowską i dziedziniec pałacowy a następnie przeszli na rynek gdzie obejrzeli Sukiennice, nawiedzili kościół Mariacki i wysłuchali hejnału z kościelnej wierzy. Wracając do autokaru przeszli ulicą Franciszkańską żeby zatrzymać się przy papieskim oknie, z którym wiąże się tak wiele wspomnień.
13 kwietnia 2007 r.


Dzień głównych uroczystości w Łagiewnikach.

Śniadanie w Domu Duszpasterskim pielgrzymi zjedli o godz. 9 00. Mieli więc dużo czasu na indywidualną modlitwę, zwiedzanie i zakupy dewocjonaliów. Niektórym udało się nawet sfotografować z ks. Biskupem Janem Styrną.O godz. 11 00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Bp. Jan Zając przywitał wszystkich pielgrzymów diecezji elbląskiej, po czym siostra Misjonarka Bożego Miłosierdzia wygłosiła prelekcję dotyczącą kultu Bożego Miłosierdzia rozpropagowanego przez siostrę Faustynę. Następnie został odmówiony różaniec, do prowadzenia którego zaproszono przedstawicieli poszczególnych parafii z diecezji elbląskiej.

O godz. 12 00 rozpoczęła się Msza św., której koncelebrze przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp. Jan Styrna. On także dokonał aktu zawierzenia Diecezji elbląskiej Miłosierdziu Bożemu.O godz. 14 00 klerycy Seminarium Duchownego z Elbląga wykonali montaż słowno - muzyczny o Bożym Miłosierdziu.O godz. 15 00 została odprawiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, po której ks. Biskupi Jan Zając i Jan Styrna udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

W drodze do Częstochowy nasz pielgrzymkowy opiekun ks. Jerzy Karwat zaproponował zwiedzenie Tyńca. Wszyscy bardzo się ucieszyli z tego, że mogli obejrzeć to położone nad Wisłą na wapiennej skale opactwo.Bez problemów zdążyliśmy do Częstochowy na Apel Jasnogórski.14 kwietnia 2007 r.


Dzień rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 6 00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Po zjedzeniu śniadania w barze Domu Pielgrzyma podjechaliśmy do kościoła św. Barbary, żeby pomodlić się i nabrać wody ze źródełka.W niewielkiej odległości od Częstochowy leży miejscowość Gidle. W tej miejscowości w sanktuarium w ołtarzu kaplicy bocznej znajduje się figurka Matki Bożej z dzieciątkiem, która ma 9 cm. wysokości. Ta maleńka figurka ma wielką moc uzdrawiania, o czym świadczą liczne świadectwa.W drodze powrotnej zjechaliśmy we Włocławku na tamę żeby nawiedzić miejsce męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Pełni radości z doznanych przeżyć i pięknej pogody, która towarzyszyła przez cały czas pielgrzymowania, o godz. 19 30 powróciliśmy do Susza.