17.09.2007 - Uroczystość poświęcenia Centrum Sportu i Rekreacji

      O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., w której kapłani Dekanatu Susz pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Wysockiego modlili się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich budowniczych, sponsorów i pomysłodawców nowego, pięknego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

      Po Mszy św. przed wejściem do Centrum ks. Biskup odmówił specjalną modlitwę i dokonał poświęcenia budynku, i ufundowanej przez ks. Prałata tablicy pamiątkowej.

      Dzień ten był dla wszystkich mieszkańców i samorządowców okazją do radości i zadowolenia, że miasto ma tak wspaniały i nowoczesny obiekt, noszący imię największego z Polaków - Sługi Bożego Jana Pawła II.

      Z szacunku dla imienia patrona wypada, aby wszyscy korzystający z tego obiektu, pamiętali zawsze o pełnej kulturze w mowie i gestach i aby wszystkim w rywalizacji przyświecała zasada fair play.
Historia budowy