6.10.2007 - Obłóczyny Marka Piedziewicza

"Wystarczyła ci sutanna uboga..."
      W Seminarium Duchownym w Elblągu odbyła się uroczystość obłóczyn. Nasz kleryk Marek Piedziewicz otrzymał sutannę i może od dzisiaj nosić strój duchowny. Teraz przez wszystkich postrzegany będzie jako osoba duchowna, zwracać się już teraz do niego będą: proszę księdza.

      Strój zewnętrzny, szata jest znakiem przynależności do Chrystusa i oddania się w życiu tylko Jemu. Dla Marka i całej wspólnoty parafialnej jest to wielkim zaszczytem i radością.

      Ks. proboszcz wraz z rodzicami i bratem Marka mieli możliwość uczestniczenia w tej podniosłej uroczystości.

      Księże Marku! Życzymy Ci wielu łask od Boga, sukcesów w nauce i wytrwałości w powołaniu.

      Jeżeli chcesz złożyć życzenia księdzu Markowi, możesz się wpisać do księgi gości.


Oto kilka zdjęć z uroczystości