III rocznica nadania imienia Kawalerii Polskiej Gimnazjum w Suszu


18 maja 2007 r. Z okazji trzeciej rocznicy nadania imienia Kawalerii Polskiej Gimnazjum w Suszu o godz. 13 00 w Sanktuarium św. Antoniego została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli tej szkoły. Gościem honorowym uroczystości był generał dywizji Ryszard Sorokosz.

Mszę św. koncelebrowało 5 kapłanów: ks. ppłk Bogdan Zalewski, który przewodniczył koncelebrze, ks. mjr Ryszard Pasieka, ks. kanonik Mieczysław Adamczyk, ks. prałat Zbigniew Nowak i ks. dziekan Jerzy Karwat, który wygłosił Słowo Boże. Opierało się ono na haśle umieszczonym na sztandarze Szkoły " BÓG HONOR OJCZYZNA" a także nawiązywało do słów papieża Jana Pawła II, w związku z rocznicą urodzin. Była to doskonała katecheza a zarazem lekcja historii i patriotyzmu.

Uroczystość uświetniła obecność żołnierzy XVI Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny i chór nauczycieli i uczniów Gimnazjum kierowany przez Panią Grażynę Piękos.