14.10.2007 - Obchody VII Dnia Papieskiego w Suszu

      "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka".

       Obchody Dnia papieskiego w Suszu miały wyjątkowo piękną i bogatą oprawę. W godzinach od 11.00 do 16.00 w centrum miasta przy figurze Chrystusa Króla, chętni mogli wziąć udział w "Maratonie czytania Papieża - Polaka". Każdy z uczestników otrzymał symboliczny Certyfikat Znajomości Nauczania Jana Pawła II. Ta cześć obchodów zakończyła się wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia, prowadzonej przez Ks. Marka Radomskiego. Wierni upraszali łask potrzebnych tak przy procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II, jak również nam wszystkim tworzącym Chrystusowy Kościół.

       O godzinie 19.00 w Suskim Ośrodku Kultury odbyła się pięknie przygotowana wieczornica poświęcona pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II.

       Na zakończenie obchodów VII Dnia Papieskiego w naszej suskiej wspólnocie, spotkaliśmy się o godzinie 21.00 na uroczystym Apelu Jasnogórskim, przy figurze Chrystusa Króla, by przez orędownictwo Matki Najświętszej wypraszać łaski potrzebne w budowaniu naszych chrześcijańskich więzi, wartości oraz relacji. Teksty czytane przez młodzież przeplatane były śpiewem pieśni i piosenek w wykonaniu zespołu GENEZARET.

       Przed błogosławieństwem ks. Dziekan Jerzy Karwat nawiązał w homilii do chrześcijańskich korzeni ludzi, którzy przybyli do Susza po II wojnie światowej i jako świadectwo swojej wiary w 1946 r. ustawili w centrum miasta figurę Chrystusa Króla. Jan Paweł II położył szczególny nacisk na obudzenie świadomości chrześcijaństwa. Jego zawołanie: Otwórzcie drzwi Chrystusowi - stało się przesłaniem całego pontyfikatu. Zastanówmy się: czy my - pokolenie J.P. II - otworzyliśmy drzwi naszych serc, domów, rodzin Chrystusowi...?

       Godzina śmierci ojca świętego - 21.37 - chwila ciszy i zadumy.

       Na zakończenie zgromadzeni kapłani udzielili uroczystego błogosławieństwa, a uczestnicy apelu złożyli pod figurą zapalone znicze.

       Gorące podziękowania za przygotowanie dnia papieskiego: ks. Markowi i ks. Waldemarowi, zaangażowanej i aktywnej młodzieży oraz Suskiemu Ośrodkowi Kultury.