25 listopada 2007 - Uroczystość Chrystusa Króla


       Miniona niedziela zamykała rok liturgiczny i poświęcona była Chrystusowi Królowi Wszechświata. O godz. 10.45 z powodu opadów śniegu dość skromna grupa parafian zgromadziła się w ważnym miejscu, w centrum miasta przy pomniku Chrystusa Króla; i we wspólnej modlitwie powierzyliśmy w opiekę Chrystusowi, mieszkańców naszego miasta i wszystkich parafian. Następnie procesjonalnie udaliśmy się do kościoła św. Antoniego na uroczystą niedzielną liturgię.

       Dzisiaj zapewne niewielu już wie, dlaczego w naszym mieście znajduje się pomnik Chrystusa?

       Po II wojnie światowej przybywali tutaj ludzie z różnych części Polski: z kresów i z tzw. Centrali... (to nasi rodzice, lub dziadkowie). Ludność ta nie miała wspólnych tradycji i swojej jednolitej tożsamości, ale było coś, co ich łączyło - WIARA. I to właśnie wtedy - (w okresie tworzącego się na nowo, z nowymi granicami państwa polskiego) - w sytuacji, gdy system komunistyczny sukcesywnie ograniczał swobodę praktyk religijnych, w Suszu dokonało się coś fantastycznego. Ślad tego wydarzenia znajduje się w centrum miasta i na plebanii. Oto treść pamiątki, którą mam teraz przed sobą:

W dniu 13 października 1946r.
za Pontyfikatu Piusa XII, kiedy diecezją Warmijską zarządzał J. Ekscelencja ks. dr Teodor Bensch,
Wojewodą olsztyńskim był dr Zygmunt Robel, Starostą Powiatowym Edmund Ligocki,
Burmistrzem m. Susz Wacław Rzadkiewicz, Proboszczem paraf. św. Rozalii Franciszkanin ks. St. Królski,
dokonano w Suszu uroczystego poświęcenia pomnika poświęconego
Chrystusowi Nieśmiertelnemu Królowi Wieków, ku chwale Bożej
i wiekowej pamięci Bohaterów którzy w obronie tej Ziemi
ponieśli śmierć na Polu Chwały,
wdzięczne i korne obywatelstwo
miasta Suszu

(poniżej znajdują się podpisy: biskupa, proboszcza, burmistrza, przewodniczącego Pow. Rady N., kierownika Sądu Grodzkiego, i jeszcze kilka nieczytelnych)


       Czy są jeszcze dzisiaj świadkowie tamtego wydarzenia sprzed 61 lat?