Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej
7 czerwca 2007    W tym roku decyzją proboszczów obydwu suskich parafii trasa procesji Bożego Ciała została wydłużona i przeszła ulicami: Willowa, Mickiewicza, Piastowska, Słowiańska, Stare Miasto, Kościelna, kościół św. Antoniego.

     Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą świętą - odprawioną w kościele św. Rozalii - koncelebrowaną przez wszystkich kapłanów posługujących w Suszu. Koncelebrze przewodniczył ks. dziekan Jerzy Karwat. Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz Marek Radomski. Skierowane było ono głównie do dzieci, które obchodziły rocznicę pierwszej Komunii świętej.
     Po Mszy św. Procesja wyruszyła ulicą Willową. Przy ul. Mickiewicza, przy bloku nr 15 został ustawiony pierwszy ołtarz. Tu ewangelię odśpiewał i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem udzielił ks. kanonik Mieczysław Adamczyk.
     Następnie procesja skierowała się ulicą Piastowską do drugiego ołtarza ustawionego przy parkingu Szkoły Podstawowej. Tutaj ewangelię odśpiewał i pobłogosławił wiernych ks. Marek Radomski.
     Przy następnym ołtarzu, przy figurze Chrystusa Króla ewangelię odczytał ks. Waldemar Prange, a ks. kanonik Mieczysław Adamczyk wygłosił homilię. W kazaniu zwrócił uwagę na to, że Chrystus jest potrzebny i obecny w blaskach i szarościach naszych dni, dlatego przechodzi dzisiaj obok miejsc, które wypełniają naszą codzienność: kościoły, osiedla, bloki, banki, posterunek policji, szkoły, poczta, sklepy...

     Po błogosławieństwie ulicami Słowiańską i Starym Miastem procesja doszła do ostatniego ołtarza ustawionego na schodach przy budynku nr 15. Tutaj ks. dziekan Jerzy Karwat odśpiewał ewangelię a następnie przed udzieleniem błogosławieństwa podziękował wszystkim za przygotowanie ołtarzy i czynny udział w procesji.

     Po wejściu do kościoła św. Antoniego wszyscy odśpiewali hymn "Ciebie Boga wysławiamy", a po ostatnim błogosławieństwie udzielonym Najświętszym Sakramentem przez ks. prałata Zbigniewa Nowaka ks. proboszcz Jerzy Karwat zaintonował hymn "My chcemy Boga".
     Na koniec wszystkie dzieci uczestniczące w procesji otrzymały po lizaku - kwiatuszku, lub serduszku. Czynne zaangażowanie wielu wiernych obydwu parafii w tym służby liturgicznej, harcerzy, strażaków, leśników, parafialnej orkiestry dętej, wspólnot modlitewnych, dzieci, a także słoneczna pogoda przyczyniły się do pięknego, podniosłego przeżycia uroczystości Bożego Ciała i Krwi Pańskiej.