Apel papieski


02 kwietnia 2007 r.
W drugą rocznicę odejścia do domu Ojca Papieża Jana Pawła II kapłani tutejszej parafii: proboszcz Jerzy Karwat i wikariusz Waldemar Prange wspólnie z uczniami szkoły średniej kierowani przez Panią Barbarę Kawicką przygotowali i o godz. 21 00 przeprowadzili Apel papieski.
O godz. 21 37 została odczytana modlitwa o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
Po apelu wszyscy przeszli pod dąb papieski, żeby tam pomodlić się i zostawić zapalone znicze.