Spotkanie Akcji katolickiej


    W sobotę 19 maja 2007 w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii św. Antoniego odbyło się kolejne spotkanie w ramach przygotowania liderów Akcji katolickiej. Program spotkania obejmował wykłady:
 • Ks. Dr Ryszard Milewski - Apostolat indywidualny i społeczny.
 • Ks. Dr Marek Karczewski - Różnorodność w jedności, charyzmaty w Kościele, figury biblijne.
 • Ks. mgr lic. Mariusz Pietrzykowski - Istota i formacja duchowa Akcji katolickiej.

       Całość spotkania zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Bp elbląski dr Jan Styrna. Podczas homilii zaznaczył, że Akcja Katolicka nie jest organizacją polityczną. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolstwa Kościoła. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.

       Dobrze przygotowani poprzez formację duchową i intelektualną, świeccy czynnie angażują się w życie i funkcjonowanie wspólnoty parafialnej, stając się razem z duchownymi jej kreatorami.

       W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób z terenu diecezji elbląskiej. Z susza byli przedstawiciele parafii św. Rozalii. Następne spotkanie kończące ten cykl przygotowań odbędzie się 16 czerwca w parafii Lichnowy.

       Kolejna Szkoła Liderów Akcji Katolickiej rozpocznie się najprawdopodobniej jesienią, o czym będziemy informować na naszych stronach. Liczymy na obecność przedstawicieli z Susza, a szczególnie z naszej parafii.