1 - 2 listopada 2007 - Modlitwa za zmarłych na suskim cmentarzu

       W dniu Wszystkich Świętych 1 listopada tradycyjnie już kapłani i wierni spotkali się na cmentarzu, aby zanosić do Boga modlitwy i prośby w intencji zmarłych. O godz. 11.00 rozpoczęła się procesja z pięcioma stacjami.
       Pierwszej stacji na cmentarzu komunalnym przewodniczył ks. dziekan Jerzy Karwat, była to modlitwa za naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych i przyjaciół.
       Stacji drugiej przewodniczył ks. prałat Zbigniew Nowak i modlił się przy grobach żołnierzy za wszystkich, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia w walce o wolność naszej Ojczyzny.
       W stacji trzeciej zatrzymaliśmy się przy grobach kapłanów, a ks. kanonik Mieczysław Adamczyk w modlitwie polecał bogu kapłanów spoczywających na naszym cmentarzu, ale również tych, którzy odeszli już do Pana, a zapisali się w naszym życiu jako szafarze sakramentów i nasi przyjaciele.
       Stację czwartą i modlitwę za wszystkich wiernych zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach prowadził ks. Marek Radomski.
       Stacji piątej przy krzyżu cmentarnym i modlitwie za wszystkich obecnych na cmentarzu przewodniczył ks. Waldemar Prange.
       Po nabożeństwie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana w intencji naszych zmarłych sprawowana przez ks. dziekana, ks. prałata i ks. kanonika, a piękne i pouczające - pasujące do nastroju dnia i chwili - słowo Boże wygłosił ks. Waldemar.
       Następnego dnia podobna procesja odbyła się po wieczornej Mszy św. wokół naszego kościoła. Wspominaliśmy wszystkich naszych zmarłych parafian.
       Pamiętajmy o naszych zmarłych często. Niech nasza obecność na cmentarzu nie ogranicza się tylko do jednego dnia w roku. Pomódl się razem z nami:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen