11 listopada 2007 - Święto Odzyskania Niepodległości

       W tym roku główne uroczystości patriotyczno - religijne Święta Niepodległości rozpoczęły się Uroczystą Mszą św. odprawianą przez suskich księży w kościele św. Rozalii o godz. 12.00.
       Modlitwom przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. dziekan. Cytując fragment kazań sejmowych Piotra Skargi i główne myśli z nauczania Jana Pawła II, zwrócił uwagę na dar wolności, który w wielu środowiskach staje się samowolą, a nasza wolność wyraża się niestety w tym, że uwolniliśmy się od moralności, od etyki, od przykazań. Dewiza Bóg, Honor i Ojczyzna, w zestawieniu ze słowami Jana Pawła II: Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, ukazuje drogę i zadanie Polskiego narodu, i nurt wychowawczy młodzieży.
       Po Mszy św. nielicznie zgromadzeni udali się do pomnika nieznanego żołnierza, aby złożyć wieńce i odmówić modlitwę, za poległych w obronie naszej ojczyzny.
       Przygnębiającym jest postawa mieszkańców Susza i bardzo mała frekwencja uczestniczących w tych uroczystościach. Bardziej przypominało to pogrzeb, niż radość wolnych obywateli. Dla prawdziwego Polaka taki dzień jak 11 listopada to wielkie święto, prawdziwe przeżycie patriotyczne, wspomnienie tych, którzy przelali krew za naszą Ojczyznę, abyś Ty mógł żyć dzisiaj w wolnym kraju. Podziękuj Bogu za dar wolności, pomódl się za tych, dzięki którym ją mamy, bądź kreatorem patriotycznej postawy młodego pokolenia.
       Wniosek nasuwa się smutny: wygląda na to, że w Suszu mieszka niewielu prawdziwych Polaków kochających swoją Ojczyznę.

"Naród, który nie zna własnej historii, ginie." JP II

       "Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!" H. Sienkiewicz,

              "Naród, który traci pamięć, traci sumienie." Z. Herbert