Liturgia


"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc"

Słowo liturgia pochodzi od greckiego wyrazu "leiturgia" ("leitos" - publiczny, "ergon" - służba, praca). Wyraz ten oznaczał więc zarówno służbę publiczną w Grecji, jak i odnosił się do czynności religijnych. Samo słowo liturgia do użytku Kościoła wchodziło dosyć opornie. Na wschodzie od IV w. nazywano tak cały kult, zaś od IX w. liturgią określano już tylko Eucharystię. Kościół Zachodni słowo 'liturgia' wprowadził do swojej nomenklatury; na określenie kultu bożego (officium divinum) dopiero w XVIII w.

W najprostszym ujęciu liturgia, to wszelki kult człowieka, jaki oddawany jest Bogu. Liturgia jest jednak pojęciem tak szerokim i złożonym, że trudno ją umiejscowić w jakiejś jednej ciasnej ramie zgrabnej definicji.

Piękno liturgii nie można sobie wyobrazić bez zaangażowania się Służby Liturgicznej Ołtarza. W parafii św. Antoniego w Suszu od wielu już lat istnieje wspólnota ministrantów i lektorów. To grono ubogacają również nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu. Nieustanna formacja Służby Liturgicznej, a więc, cotygodniowe zbiórki, dni skupienia, wspólne wyjazdy, a także częsty sport mają mobilizować nas do jeszcze gorliwszego i piękniejszego zaangażowania się w przygotowanie i przeżywanie Liturgii.

W naszej parafii jest 7 lektorów - posługa czytania Słowa Bożego.
30 ministrantów - posługa Ołtarza.
10 aspirantów przygotowujących się do służby przy ołtarzu.
3 szafarzy Najświętszego Sakramentu


Opiekunem Służby Liturgicznej Ołtarza parafii św. Antoniego w Suszu jest ks. wikariusz Waldemar Prange

Prezes - Aleksander Brzuzy

z-ca Karol Kaliś oraz Jakub Węgier

/Stan na maj 2008 r./
Zdjęcia:
Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do służby Bożej.
Nie ma nic piękniejszego niż służyć samemu Bogu. Króluj nam Chryste !