28 maja 2017 - I Komunia święta

Podczas Mszy św. o godz 11:00 55 dzieci z klas trzecich z naszej parafii po raz pierwszy przyjęło Komunię świętą.
Po błogosławieństwie Kapłana a następnie rodziców dzieci procesyjnie weszły do kościoła. W czasie Mszy św. sprawowanej w ich intencji dzieci były aktywnie włączane w modlitwę i śpiew liturgiczny.
Podczas kazania, które Ks. Proboszcz prowadził z dziećmi w formie dialogu uświadamiał, że Chrystus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, a z nami pozostał pod postacią Chleba. Przypominał, że obowiązkiem każdego z nas jest głoszenie Słowa Bożego. Zapewniał, że częste przyjmowanie Komunii świętej pozwala być blisko Boga i od Boga uczyć się miłości.
Na zakończenie dzieci i ich rodzice podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzieci do I Komunii świętej.
Jako dar dla parafii rodzice pozostawili 1500 zł na renowację tabernakulum.