12 września - 28 października 2016 - Remont dachu

W tym terminie prowadzone były prace przy zmianie dachu na bocznej nawie kościoła św. Antoniego. Ogólny koszt tego remontu wyniósł 125 000 zł. Miasto i Gmina Susz sfinansowało zakup materiałów w kwocie 30 000 zł. Parafia otrzymała też dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 85 000. Jak wynika z powyższego tylko 10 000 musiała dołożyć parafia.