29-30 lipca, 5-6 sierpnia 2015 - Pielgrzymowanie na Jasną Górę

Sierpień to czas, w którym ze wszystkich stron Polski wyruszają pielgrzymi na Jasną Górę, żeby przeżyć rekolekcje w drodze. Poświęcają swój trud, pot, bąble na nogach i wszelkie niedogodności po to, żeby wypraszać potrzebne Im łaski. Po drodze zatrzymują się na odpoczynek, posiłki i noclegi.
Nasza parafia dwukrotnie przyjmuje na nocleg pielgrzymów, którzy reprezentują naszą diecezję. Z 29 na 30 lipca gościmy pielgrzymów pieszych a z 5 na 6 sierpnia rowerowych. Dzięki otwartym sercom mieszkańców Susza a także przychylności dyrektorki i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy i zaangażowaniu druhów strażaków, którzy przygotowują miejsca do spania i posiłki dla utrudzonych pątników, wszyscy wyruszyli w dalszą drogę wyspani i syci. Zabrali ze sobą nasze intencje, żeby wspólną modlitwą wypraszać i dla nas to o co prosimy Pana Boga.