1 czerwca 2014 - I Komunia Święta

Podczas Mszy św. odprawionej o godz. 11 00 dwadzieścioro pięcioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjęło Komunię świętą. Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem gdzie Ksiądz proboszcz na pamiątkę chrztu świętego pokropił dzieci wodą święconą. Następnie rodzice pobłogosławili swoje dzieci. Po odmówieniu modlitwy z prośbą o żywą wiarę wszyscy procesyjnie weszli do kościoła na uroczystą Mszę świętą, którą celebrował Ks. Proboszcz Dariusz Kułakowski. Kazanie poprowadził w formie dialogu. Pierwsza myśl, którą podpowiadał dzieciom to taka, że Jezus czeka na marzenia i chce je wszystkie spełnić. Druga miała na celu uświadomienie, że Pana Jezusa przyjmujemy do serca po to, żeby być świętym i po zakończeniu życia znaleźć się w niebie. Zwracając się do rodziców prosił, żeby otoczyli swoje pociechy miłością, gdyż najpiękniejszy widok to szczęście w oczach dzieci. Rodzice ufundowali parafii komplet lekcjonarzy - osiem tomów, które zostały przekazane w procesji z darami.