6 grudnia 2009 - Wizytacja kanoniczna parafii

       W niedzielę 6 grudnia 2009 roku odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Jan Styrna - Biskup Elbląski. Wizytacja Kanoniczna odbywa się w każdej wspólnocie parafialnej raz na pięć lat, a jej zadaniem jest sprawdzenie duchowego, duszpasterskiego i materialnego stanu parafii.

       Podczas wszystkich przedpołudniowych Mszy Świętych Ksiądz Biskup głosił homilię, spowiadał oraz udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa. O godz. 11.00 Ksiądz Biskup Jan przewodniczył uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej z udziałem licznie zgromadzonych wiernych.

       Po południu Ksiądz Biskup odwiedził pensjonariuszy oraz siostry albertynki w Domu Pomocy Społecznej, a o godz. 15.00 modlił się wraz z kapłanami w kościele dojazdowym w Olbrachtowie.