28 kwietnia 2009 - Poświęcenie Kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu i ołtarza Jezusa Miłosiernego


Wraz z duchowieństwem naszego dekanatu i licznie zgromadzonymi wiernymi o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Styrny.

       Dla naszej wspólnoty parafialnej było to szczególne wydarzenie, gdyż po wielu miesiącach prac poświęcone zostały: zrekonstruowany ołtarz Jezusa Miłosiernego i kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Inwestycje te wykonano w całości z ofiar pochodzących od naszych parafian.

Ołtarz został dostosowany swoim wyglądem do barokowego wystroju naszego kościoła. Przygotowano w nim dwie nisze na relikwiarze: św. S. Faustyny Kowalskiej i św. Antoniego. Autorką projektu i wykonawczynią jest p. Irena Zmysłowska wraz z mężem.

       Kaplicę adoracji Najświętszego sakramentu utworzyliśmy w kruchcie północnej. Zachowany został gotycki styl pomieszczenia. Autorem projektu jest p. Marek Omieczyński, a wykonawcą firma p. Kazimierza Krajnika.

Od środy 29 kwietnia 2009 rozpoczęła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Pragniemy, aby kult Jezusa Eucharystycznego rozwijał się w naszym mieście i dekanacie. Powołaliśmy do życia WSPÓLNOTĘ EUCHARYSTYCZNĄ, są to osoby, które podejmują straż przy Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie przynajmniej 15 minut raz w tygodniu. Wspólnota ta ciągle się powiększa i listy wyłożone z tyłu kościoła na stoliku sukcesywnie się zapełniają.

       Wprowadziliśmy także poranną Mszę św. o godz. 8.00, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy i adoracja przez cały dzień do wieczornej Mszy św. o godz. 17.00. Drzwi do kaplicy są od zewnątrz, tak więc każdy, kto poczuje potrzebę spotkania z Chrystusem będzie miał taką możliwość przez cały dzień.

       Niech Chrystus obecny w Najświętszym sakramencie umacnia nas, ożywia wiarę całej wspólnoty i błogosławi przychodzącym do Niego.


       Bóg najświętszy, Bóg miłości, w Sakramencie utajony,
       Teraz, zawsze i w wieczności niechaj będzie pochwalony.