11 października 2009 - Obchody dnia papieskiego


     Niedziela upływała w podwójnej radości: kanonizacja Polaka Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Dzień Papieski z hasłem Jan Paweł II - papież wolności.

     Tworzy się w naszym mieście tradycja, również związana z Dniem Papieskim. Wieczorem o godz. 21.00 spotkaliśmy się przy figurze Chrystusa Króla, aby rozpocząć Apelem Maryjnym czuwanie w duchu nauczania Jana Pawła II. Tegoroczne hasło dało możliwość zatrzymania się nad terminem Wolność.
     Nasz papież, pomimo że był pomijany wśród kandydatów i nigdy nie otrzymał pokojowej nagrody nobla, zrobił swoim nauczaniem i obecnością bardzo dużo dla pokoju na świecie i pokoju w naszych sercach. Uszanujmy to i budujmy się jego słowem i przykładem.
     O godz. 21.37 - w godzinie śmierci - zapadła na chwilę głęboka cisza, a następnie Adam Skorczewski zaintonował na trąbce początek ukochanej pieśni papieża Barka.
     Wieczornica przygotowana przez p. Barbarę Kawicką, młodzież, członków zespołu Genezaret, przy wsparciu technicznym Suskiego Ośrodka Kultury zapewniła uczestniczącym niesamowite przeżycia duchowe.
     Na zakończenie ks. dziekan Jerzy Karwat i ks. Krzysztof Pleskot udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.