22 marca 2009 - Misterium Męki Pańskiej

       Podobnie jak w latach ubiegłych w tym roku również przeszliśmy drogą krzyżową ulicami naszego miasta. Wyruszyliśmy z kościoła św. Rozalii ulicami: Łąkową, Prusa, Skargi, Prabucką, Słowiańską, Stary Rynek do kościoła św. Antoniego. Długość trasy wyniosła ponad 2 km. Tym razem połączyliśmy naszą modlitwę z 4 rocznicą śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Rozważania oparte były na katechezach Ojca Świętego. Duży i ciężki krzyż nieśli przedstawiciele różnych grup parafialnych.
       Uczestniczący wykazali się wielką dojrzałością religijną. Podczas drogi nie było zbędnych rozmów. Panował nastrój modlitewny połączony z głęboką zadumą i refleksją nad darem cierpienia i zbawienia.
       Po przyjściu do kościoła św. Antoniego zakończyliśmy chwilą ciszy w godzinę śmierci Jana Pawła II i modlitwą o rychłą beatyfikację.
       Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kierujemy pod adresem naszych policjantów i druhów strażaków.