11 czerwca 2009 - Boże Ciało

       "Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi."


       Boże Ciało to jedyny dzień w roku, w którym Chrystus w Najświętszym Sakramencie wychodzi z kościoł,a by spotkać się ze swoim ludem na ulicach miast i wsi.
       W tym roku uroczystość w naszym mieście rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną o godz. 10.00 w kościele Św. Rozalii. Kazanie wygłosił ks. kanonik Mieczysław Adamczyk. Procesja zatrzymała się przy czterech ołtarzach, gdzie śpiewana była ewangelia i wygłaszane krótkie komentarze, nawiązujące do hasła obecnego roku liturgicznego "Otoczmy troską życie". Przy trzecim ołtarzu ks. Marek Radomski wygłosił homilię. Procesja zakończyła się w sanktuarium św. Antoniego uroczystym hymnem "Ciebie Boże wysławiamy..." i Mszą świętą.