1 listopada 2009 - Uroczystość Wszystkich Świętych

       Punktualnie o godz. 11.00 kapłani obu suskich parafii w asyście służby liturgicznej ołtarza rozpoczęli modlitwy za zmarłych. Procesja zatrzymywała się przy pięciu stacjach. Pierwsza stacja na cmentarzu komunalnym - za zmarłych krewnych i przyjaciół. Druga stacja przy grobie nieznanego żołnierza - za tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Trzecia stacja przy grobach kapłanów - za zmarłych kapłanów i biskupów. Czwarta stacja - za zmarłych parafian. Stacja piąta - za wszystkich wiernych zmarłych.

       Następnie odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. kanonik Mieczysław Adamczyk proboszcz par. św. Rozalii, a słowo boże wygłosił ks. dziekan Jerzy Karwat proboszcz par. św. Antoniego.

       "Żyjmy w duchu ośmiu błogosławieństw i włączajmy je do swojej codzienności. Wspinajmy się po nich jak po drabinie ku górze, aby z tej perspektywy jeszcze lepiej dostrzec swoją drogę do nieba. Świętość jest w zasięgu naszych możliwości. Każdy może być świętym".

       Na zakończenie ks. dziekan skierował podziękowanie do wszystkich uczestników liturgii za świadomy i pobożny udział we Mszy św. Z każdym rokiem widać coraz więcej osób, które nie traktują obecności na cmentarzu, jako okazji do rodzinnych spotkań i dyskusji, ale przychodzą, aby autentycznie modlić się za swoich drogich zmarłych, ofiarować w ich intencji Mszę św. i Komunię św. Serdeczne podziękowania również dla harcerzy, SOK-u i służb porządkowych - policji.

       Pamiętamy o wszystkich, których Pan powołał już do siebie. Stawiamy na grobach znicze, kwiaty i koniecznie modlimy się: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...