11-12.05.2008 - Trwali na modlitwie

       W uroczystość Zesłania Ducha Św. gromadziliśmy się w kościele tak jak apostołowie by trwać na modlitwie przyjmując dary Ducha św.

       Młodzież śpiewa w pieśni religijnej:
"W lekkim powiewie przychodzisz do nas Panie..."       W poniedziałek drugi dzień Zielonych Świąt trwamy na modlitwie z Maryją - Matką Kościoła.

       Wspólnota Żywego różańca ufundowała chorągiew, która została poświęcona podczas popołudniowej liturgii.
Najświętsza Dziewico, błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w nas darów Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.