10 - 12 czerwca 2008 - Wspólnota Szkaplerza św.

      Od wtorku do czwartku trwało w naszej parafii Triduum przed uroczystością odpustową św. Antoniego. Dwa razy w ciągu dnia odbywały się spotkania połączone z Mszą św. i nauką. Prowadzącym był o. Krzysztof Wesołowski - karmelita bosy - przeor klasztoru Opieki św. Józefa w Łodzi.

      Treścią spotkań było przybliżenie pobożności maryjnej i zawiązanie przy naszej parafii Wspólnoty Szkaplerza św. Trzeba pamiętać, że wszyscy, którzy noszą szkaplerz św. należą do wielkiej rodziny karmelitańskiej.

      We czwartek w wigilię odpustu parafialnego nazywanym Dniem Białej Lilii, miało miejsce założenie szkaplerza wielu nowym członkom. Była to uroczystość bardzo podniosła, a ci, którzy przyjmowali szkaplerz bardzo ja przeżywali.

      16 lipca przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel, jest to święto patronalne wspólnot Szkaplerza św. Przygotujmy się do tych obchodów. Mamy nadzieję, że zgłoszą się nowe osoby, które zachwycone pobożnością maryjną zechcą przyjąć szkaplerz, aby tak jak Maryja w ciszy i pokorze kroczyć za Chrystusem i być jego świadkiem w codzienności.

      Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego
 • Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
 • Noszący Szkaplerz święty zapewnia sobie opiekę Matki Bożej w tym życia, a w szczególności w godzinę śmierci.
 • Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i naśladuje cnoty Maryi, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci.
 • Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach, itp.

        Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego
 • Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.
 • Wpisać się do Księgi Bractwa Szkaplerznego.
 • W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.


        Więcej informacji na temat szkaplerza:
  - http://www.sp.ceti.pl/ocd/karm5.htm
  - http://www.opoka.org.pl/slownik/szkaplerz.html
  - http://www.karmelici.pl/html/szkapl.htm
  - http://www.e-wangelizacja.waw.net.pl/szkaple.html