4 maja 2008 - Dzień Strażaka

       W liturgii Kościoła 4 maja wspominamy św. Floriana - patrona strażaków.

       Św. Florian żył na przełomie III/IV w. Był dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana został aresztowany i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Starano się wszelkimi środkami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazano go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało to miejsce 4 maja 304 roku.

       W naszym kościele o godz. 17.00 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Druhów strażaków. Koncelebrowało trzech kapłanów: ks. Dziekan Jerzy Karwat, Ks. Kanonik Mieczysław Adamczyk i Ks. Kapelan Ryszard Dębski.

       Na początku liturgii ks. Dziekan odczytał dekret, którym ks. Biskup Elbląski mianował z dniem 4 marca 2008 roku ks. Ryszarda Dębskiego na stanowisko KAPELANA GMINNO-MIEJSKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SUSZU.

       W homilii ks. Dziekan podkreślił, że wiara otrzymana na chrzcie św. realizuje się w naszym życiu poprzez wierne wypełnianie przykazań i świadectwo, a w przypadku strażaków również poprzez służbę drugiemu człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia.

       Dzięki obecności licznie zgromadzonych strażaków z rodzinami i pocztów sztandarowych liturgia miała wyjątkowo uroczysty charakter.

       Szczęść Boże Druhowie!