14 września 2008 - Pielgrzymka do Pani Gietrzwałdzkiej

       O godz. 8.00 z błogosławieństwem Ks. Dziekana i pod duchową opieką Ks. Wikariusza, wyruszyliśmy do Gietrzwałdu na uroczysty odpust.

       Przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, przeniesionym w uroczystej procesji, uczestniczyliśmy w Sumie odpustowej, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Wojciech Zięba. Słowo Boże wygłosił Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Homilię oparł na słowach Jezusa wypowiedzianych z krzyża "Oto Matka twoja". Przypomniał, że modlitwa i zaufanie Maryi doprowadziły Jana Sobieskiego - 325 lat temu - do zwycięstwa pod Wiedniem.
Nadmienił, że Sobór watykański II określił rodzinę jako kościół domowy i zwrócił uwagę na wynikające z tego określenia obowiązki. Uświadamiał, że tylko modlitwa i zwracanie się z ufnością do Boga i Jego Matki Maryi - orędowniczki wszelkich łask, jest w stanie rozwiązać nasze problemy. Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostały wieńce i ziarno siewne.

       Przed Sumą i po jej zakończeniu odwiedzaliśmy kościół, miejsce objawień Matki Bożej i źródełko.

       Podróż w obie strony wypełniona była modlitwą głównie śpiewaną, pięknie poprowadzoną przez Ks. Waldemara Prange.

Matko Boża, Pani Gietrzwałdzka - módl się za nami!