11 listopada 2008 - Modlitwa za ojczyznę


     O godz. 11.00 w kościele św. Antoniego zgromadzili się licznie mieszkańcy Susza, poczty sztandarowe, włodarze miasta i gminy, uczniowie i dyrektorzy szkół, harcerze; aby uczcić 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dziekan Jerzy Karwat. Zwrócił uwagę, że: dumne hasło znajdujące się często na polskich sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna - jest spójne i zobowiązuje. Polski nie można pozbawiać którejkolwiek z tych wartości. Jan Paweł II uczył: "Polski bez Boga nie można zrozumieć".

     "Duża jest dzisiaj presja i niechęć wobec chrześcijan. W laickich środkach masowego przekazu kpi się z ludzi wierzących, z ich pobożności, wiary i symboli religijnych. W niepodległej i demokratycznej Polsce prowadzona jest "podziemna" walka w wiarą, z Bożymi przykazaniami; a więc i z Bogiem. Wiele ośrodków usiłuje wprowadzić laickość do naszej codzienności. Nie godzi się walczyć z Bogiem! Przekonali się o tym dyktatorzy i totalitaryzmy XIX i XX w. Gdy zabraknie Boga w życiu społeczeństwa, to okaże się, że honorem można bezkarnie kupczyć, a dla wielu ojczyzna będzie tam, gdzie żyją i zarabiają pieniądze. I cóż nam wtedy pozostanie?

     Czy o taką Ojczyznę walczyli nasi ojcowie? Czy za taką ojczyznę oddali swoje życie uczestnicy powstań: listopadowego i styczniowego? Czy za taką ojczyznę ginęli legioniści odradzającej się II Rzeczypospolitej i żołnierze spod Monte Casino? Wszyscy oni walcząc na różnych frontach przelewali krew idąc do swojego domu, do Polski. Wielu z nich nie doszło, zostali tam, gdzie zginęli".

     Po Mszy św. uczniowie szkoły podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali obecnym montaż słowno - muzyczny, przybliżający wydarzenia sprzed 90 lat.

     Serdeczne podziękowania tym mieszkańcom Susza, którzy poczuli się w tym dniu godnymi miana prawdziwych Polaków i patriotów. Dziękujemy Wam za wspólną modlitwę, za przejście pod pomnik poległych żołnierzy, za obecność.

     Niech uroczystości, jak ta zjednoczą nas dla dobra Polski, a także naszej małej ojczyzny - Susza.