10 maja 2008 - Poświęcenie sztandaru OSP w Suszu

       Nasza jednostka Straży Pożarnej otrzymała w minioną sobotę nowy sztandar.

       O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. z udziałem licznie zgromadzonych druhów strażaków, ich rodzin i władz samorządowych. Przewodniczył ks. Kanonik Mieczysław Adamczyk, słowo Boże wygłosił ks. Kapelan Ryszard Dębski.

       Na przygotowanym przed ołtarzem stole, leżał pięknie haftowany sztandar z wizerunkiem św. Floriana. Sztandar wykonały siostry Karmelitanki z Elbląga. Poświęcenia nowego sztandaru OSP w Suszu dokonał ks. Dziekan Jerzy Karwat, który wspomniał, iż: poświęca się sztandary takich stowarzyszeń i organizacji, które nie są sprzeczne z nauką i celami Kościoła. Brać strażacka zawsze związana była z Bogiem, służy Kościołowi, a bezpośrednio bliźnim potrzebującym pomocy, dlatego za przyczyną św. Floriana niech Bóg udziela pomocy wszystkim druhom i niech zachowa ich od wszelkich niebezpieczeństw.

       Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się na plac przy szkole podstawowej i tam odbyła się oficjalna ceremonia przekazania już poświęconego sztandaru naszej jednostce, a także poświęcenie dwóch wozów bojowych.

       Wszystkim druhom strażakom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji tak uroczystego wydarzenia. Szczęść Boże.